انواع وایت برد

انواع تابلوهاي وايت برد و گرين برد يك رو و دو رو در سایزهای مختلف
                             پايه متحرك
                             وایت برد ریلی
                             تهيه شده از مواد مرغوب
                             قابل استفاده در مراكز آموزشي و اداري
                             تخته های سفید و سبز
                            وایت برد مناسب برای کلاسهای درس
                            وایت برد مناسب برای سالنهای کنفرانس
                            وایت برد مغناطیسی
                                     مناسب برای استفاده به عنوان تابلو هوشمند