دستگاه واکس کفش

امروزه استفاده از انواع دستگاههای اتوماتیک و مکانیکی واکس کفش رایج شده است .

از این دستگاهها در منازل و مراکز عمومی استفاده می شود .