انواع دست خشک کن

دست خشک کن به عنوان وسیله ای بهداشتی در سرویس بهداشتی مراکز عمومی و حتی منازل نصب می گردد .

دست خشک کن رنا در مدل های  1500 ، 1800 ،2500 موجود می باشد . این مدل ها دارای کیفیت مطلوبی می باشند .