جالباسی در انواع مختلف برای دفاتر کار،کلاس درس و سرویس های بهداشتی

ساخته شده از مفتول مس  وار و پوشش  رنگ الکترواستاتیک

برای سرویس بهداشتی و رختکن حمام در سه مدل توشه نگهدارآسیــا ، مدل توشه نگهدار کیمیـا، مدل توشه نگهدارآریــا

برای کنار میز کار کارمندان  توشه نگهدار مدل کسرا

برای کلاس آموزشی و دفتر کار مدل جالباسی فیروزه