جارو برقی در انواع مختلف برای نظافت نمازخانه ها، دفاتر کار،سالنهای کنفرانس و....

از انواع این جاروبرقی صنعتی  که تولید ملی نیز می باشد و دارای گواهینامه استاندارد است ، مدل یک موتوره ، دوموتوره و سه موتوره را می توان نام برد .

جارو