آبسردکن که بیشتر در مراکز عمومی استفاده می شود دارای انواع مختلفی می باشد .

آبسرد کن استیل تک شیره تا چهار شیر

دارای مخزن استیل نگیر و کاملا بهداشتی