مواد شوینده و پاك كننده


مواد شوینده و پاك كننده


مایع دستشویی مایع ظرفشویی
شامپو جرمگیر
سفید كننده دستمال كاغذی
پودر دست و ماشین شیشه شور


  • انواع مایع دستشویی، ظرفشویی، شامپو و شیشه شور
  • انواع پاك كننده ها شامل جرمگیر، جوهر نمك، سفیدكننده و ...
  • دستمال كاغذی و دوقلو
  • انواع پودرهای دستی و ماشینی
  • تهیه شده از محصولات تولیدی شركتهای معتبر مانند بس ،گلان، گلرنگ، صحت و بانو ...