نمایشگاه آموزش و خدمات آموزشی


بدینوسیله از کلیه مشتریان گرامی دعوت می گردد از نمایشگاه تجهیزات اداری و کمک آموزشی که با مشارکت شرکت تولیدی تجهیرات اداری شیدکو و تجهیزات اداری بهداشتی عرش از تاریخ 21 الی 24شهریور 1392 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد بازدید فرمایند.