تابلو لولایی و كشویی


تابلو لولایی و كشویی


  • انواع تابلوهای وایت برد و گرین برد یك رو و دو رو در اندازه های مختلف
  • انواع تابلوهای اعلانات ساده و شیشه ای در اندازه های مختلف ( ثابت و متحرك )
  • تابلوهای كشویی عمودی و افقی
  • پایه متحرك
  • تابلوهای لولایی سه لنگه
  • تهیه شده از مواد مرغوب و قابل استفاده در مراكز آموزشی و اداری