تابلو اعلانات قابدار (شیشه ای)


تابلو اعلانات قابدار (شیشه ای)


  • تابلو اعلانات قابدار ( شیشه ای )
  • قابل نصب برروی دیوار و پایه متحرک
  • تحویل بدون شیشه
  • با کیفیت مطلوب و بهای مناسب
  • در اندازه های :

50 در 70
60 در 90
80 در 100
90 در 120
90 در 150
90 در 170
100 در 200