مینی ژنراتور گاز سوز NG-LPG


مینی ژنراتور گاز سوز  NG-LPG


  • سهولت استفاده و نگهداری آسان
  • دسترسی آسان به گاز شهری
  • صرفه جویی اقتصادی (بیش از 70 درصد نسبت به نوع بنزینی)
  • ایمنی بالا و حذف خطرات نگهداری بنزین
  • 25 درصد افزایش دوام و طول عمر دستگاه نسبت به نوع بنزینی
  • پاكی و تمیزی (بدون بو، بدون دود، حافظ سلامتی شما و محیط زیست)