تابلو اعلانات ساده


تابلو اعلانات ساده

تابلو اعلانات ساده در اندازه های

  • 40 در 60

  • 50 در 70

  • 60 در 90

  • 80 در 100

  • 90 در 120

  • 90 در 150

  • 90 در 170

  • 100 در 200

  • 220 در 120

 

smileyقابل نصب برروی دیوار با کیفیت مطلوب و بهای مناسب

smileyنصب اعلانات و اطلاعیه ها

smileyقابل استفاده در دفاتر و راهرو ادارات، دانشگاهها،مدارس و دیگر مراکز عمومی

smileyاستفاده در راهرو مشترک آپارتمان ها

smileyالبته از این تابلو اعلانات در سایز کوچک آن در داخل منزل هم می توان استفاده کرد