تابلو وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد


وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد

              

     انواع تابلوهاي وايت برد و گرين برد يك رو و دو رو در سایزهای مختلف
                             پايه متحرك
                             وایت برد ریلی
                             تهيه شده از مواد مرغوب
                             قابل استفاده در مراكز آموزشي و اداري
                             تخته های سفید و سبز
                            وایت برد مناسب برای کلاسهای درس
                            وایت برد مناسب برای سالنهای کنفرانس
                            وایت برد مغناطیسی

                                     مناسب برای استفاده به عنوان تابلو هوشمند
                                    

           
                 


تابلو وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد


تابلو وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد

                                                         

وایت برد،تخته وایت برد، تابلو وایت برد

white board  تجهیزات اداری بهداشتی عرش
  

تابلو وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد


 


تابلو وايت برد،تخته وایت برد،وایت برد


 

امروزه استفاده از وایت برد در مراکز آموزشی ، دفاتر کار بسیار متداول شده است .
استفاده آسان از وایت برد و کارآیی های متعدد آن توجه مراکز آموزشی ، اداری و حتی

شرکتها را به بهره گیری از این وسیله در داخل سازمانشان ، جلب نموده است .

ما هم در تلاشیم تا مشتریان گرانقدرمان از بهترین نوع آن بهره مند گردند .

استفاده از وایت برد در منازل هم کاربرد دارد . برای دانش آموزان و یا دانشجویان برای مرور دروس و حتی برای خانم خانه دار برای نوشتن برنامه روزانه و یا هفتگی

وایت برد،تابلو وایت برد،تخته وایت برد،تخته سفید،تابلو کلاس،تابلو هوشمند،بردهوشمند